Musikerhelse på agendaen: Konferanse om kropp og sinn vil samle og løfte scenekunstmedisin i Norge

– Denne konferansen er viktig fordi kunsten og kunstnerne er viktige! Da må vi også ta yrkeshelsen deres på alvor, sier Christine Thomassen fra Creo, som er en av arrangørene av konferansen. Faglige bidrag kan sendes inn ut mars.