Høy pris for restlopper

Skolekorps i Oslo får levere rester gratis på Grønmo. Men frakten etter loppemarkedene må de betale selv.