Keiserens nye post-retro-nykomplekse klær

Den intellektuelle ansvarsfraskrivelsen som Bauck argumenterer for, er dessuten skummel fordi den, som jeg ser det, har latt maktstrukturer vokse fram hvor enkelte personer ikke blir motsagt, skriver Jon Øivind Ness.

Finurlig mellom fornøyelse og forstyrrelse

Om dette er kjerne eller periferi i en festival som Festpillene, er kanskje ikke avgjørende. Det vesentlige er at det skjer, skriver Margrete Kvalbein om asamisimasa og Music with the real.