Kulturrådet inviterer til innspillsmøte om publiseringstøtte

Ordningen Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal evalueres.