Jazz – et belastet begrep?

Ny masteroppgave har gjort en nærstudie av jazzmusikeres eklektiske forhold til sjangre.