Norsk stiftelse åpner musikkskole i Myanmar

Skolen Gitameit i Yangon er den første i sitt slag i landet etter diktaturets fall.