Apneseth + Myhr med slåttesongar

Med kveding og fele set dei fokus på norske solotradisjonar på nytt album.