Vaksne skuleborn

Jovan Pavlovic trio og Ahmad Al Khatib spelte for folkehøgskuleelevar i Østfold. Kvar går grensa mellom ein skulekonsert og ein «vanleg» konsert for vaksne, spør Olav Opsvik.