Only Connect 2023: Foosnæs’ Fredrikke i urfremføring med Nordheims Aurora og tenorsax-impro

Fredrikke Marie Qvam var rundt 1900 en av de helt sentrale skikkelsene i kvinnenes kamp om stemmerett og i opprettelsen av Norske Kvinners Sanitetsforening. Dette ble det samtidsmusikk av under festivalen Only Connect.