Samspill utvider Musikk i mottak

Mens Sang i asylmottak, i regi Musikkens studieforbund, ikke fikk støtte av hverken UDI eller IMDI til videre drift.