Dramatikeren som gir musikken rom

Jon Fosse har skrevet tre librettoer. To av dem er nylig blitt fremført, i Bodø og i London.

Refleksjonar rundt ein nyskriven opera

Som aktiv songar, songpedagog og stemmeforskar er eg grunnleggjande oppteken av at norsk operakunst skal utvikle seg, og at vi skal ta i bruk diktarar som Fosse i val av librettist. Men korleis kan komponisten jobbe med sterke tekstar, spør Kåre Bjørkøy.