– Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene

Øyvind Anda hadde ventet seg mer støy fra musikerstanden. Skolekonsertordningen var Norges største arbeidsplass for frilansmusikere.