Strømmefeiringer av den internasjonale jazzdagen 30. april

Via Nasjonal jazzkringkasting kan du få med deg Oddrun Lilja, Bugge Wesseltoft og en rekke andre musikere strømmet fra scenen i Oslo og fra kameraer rundt om i verden.