Konferanseprogrammet på Vill Vill Vest er klart

Kurs og seminar for delegater på den nye bransjefestivalen vil finne sted på Litteraturhuset i Bergen 15. og 16 september.