Finurlig mellom fornøyelse og forstyrrelse

Om dette er kjerne eller periferi i en festival som Festpillene, er kanskje ikke avgjørende. Det vesentlige er at det skjer, skriver Margrete Kvalbein om asamisimasa og Music with the real.