Betraktninger om det kunstneriske utviklingsprosjektet «Music with the Real»

Den tyske filosofen Harry Lehmann skriver om NMH-prosjektet ledet av Henrik Hellstenius og Håkon Mørch Stene.