Rapport fra den harde enden

De sier at rocken er død. Bylarm kommer et stykke i å motbevise påstanden.