– Svarer på et behov i kunstfeltet

De første tilskuddene til kulturell og kreativ næring ble gitt torsdag.