Vekst i De Unges Orkesterforbund

Organisasjonen De Unges Orkesterforbund (UNOF) har vokst fra 3000 medlemmer ved årtusenskiftet til dagens 5428.