Lennon and McAI – om kunstig intelligens, kreativitet og bærekraft

ESSAY: Det er rart med det – jo mer vi utsettes for noe, dess mindre legger vi merke til det. Sett opp mot markedskrefter er det naivt å tro at folk ikke vil ha KI-generert musikk.