Tonesetting av André Bjerke-dikt har gitt Marcus Paus varige mén

Det begynte med en forelskelse. 20 år etter er 11 sanger utgitt med Julie Kleive og Joachim Kwetzinsky.

Ordet og lydbølgen

André Bjerkes dikt er ikke så lette å tonesette som en kanskje kunne tro, skriver Maja Skanding.