Nye anbefalte minstesatser fra MFO

Satsene har virkning fra 1. april 2017.