Alfons Karabuda gjenvalgt som ECSA-leder

Svenske Karabuda skal lede den europeiske rettighetshaver-organisasjonen frem til 2019.