Malika Makouf Rasmussen vil speile det globale Oslo

Konsertarrangøren, kuratoren og kunstnernettverket Global Oslo Music er 10 år.