Arkiv

Valgerd Svarstad Haugland

Svarstad Haugland: – Uheldig avlysning

26. april 2002

– Beslutningen spillestedet Cosmopolite tok om å avlyse konsertene med klezmer-bandet Kol Simchas på Cosmopolite i forrige uke går på tvers av våre demokratiske verdier, mener kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. I dette innlegget skriver hun at det ikke er akseptabelt «at kulturarrangementer blir avlyst på det grunnlag som Cosmopolite har oppgitt», og mener derfor at det er behov for at Rikskonsertene ser nærmere på sine rutiner og avtaler med arrangørleddet. – Det vil nøye bli vurdert hvordan Rikskonsertene skal forholde seg til arrangører som bryter kontrakten, skriver hun, samtidig som hun uttrykker håp om at dette var en tankevekker og en engangsforeteelse.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)