Fra Rikskonsertenes Samtidsmusikkfestival i 2015 Foto: Lars Opstad

Sniktyveri av skolesekken?

Ingen skolekonserter er planlagt i Trondheim dette skoleåret. Dette bekymrer Fritz Flåmo Eidsvaag på mange måter.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Inlegget er først publisert i Adresseavisen. Det er gjengitt med forfatters tillatelse.

Det har skjedd store endringer i den kulturelle skolesekken i det siste. Jeg skriver dette som far til 8-åring i Trondheimsskolen, som musikklærer ved NTNU for fremtidige lærere i grunnskolen og som musiker i bandet «Bare Fjas og Blågras».

Kort fortalt har Trondheim kommune overtatt ansvaret for «Den kulturelle skolesekken», et ansvar som før lå hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Det betyr at kommunen er ansvarlig for å tilby et bredt kulturtilbud innen film, kunst, musikk, litteratur og dans, eller som det står i stortingsmelding nr 8: Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjend med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Mine studenter ved grunnskolelærerutdannningen på Kalvskinnet skal snart ut og spille for elever i grunnskolen, fortrinnsvis i en gymsal eller amfi. På ekte skolekonsertvis. Som en forberedelse ville det vært fint å oppleve en «ekte» skolekonsert fra den kulturelle skolesekken.

Jeg ble derfor overrasket da jeg fant ut at det er ingen skolekonserter planlagt i Trondheim dette skoleåret. Dette bekymrer meg på mange måter. For det første synes jeg det er trist at min sønn på 8 år ikke skal få oppleve skolekonserter slik tusenvis av barn har gjort før ham.

Gymsalen eller amfiet er et glimrende møtested for musikk og barn. Man gir elevene muligheten til å oppleve noe nytt og ukjent, musikk som er annerledes og som utfordrer, inkluderer og berører på en annen måte enn musikken som omgir elevene til daglig.

Kvaliteten på skolesekkonsertene som turnerer land og strand i Norge er høy, den er faktisk skreddersydd for ditt barn og det er ikke nødvendigvis slik at man kan oppsøke denne musikken på annen måte om den ikke kommer til ditt barns skole.

For det andre så kutter Trondheim kommune 207 konserter fordelt på 92 dager (tall fra skoleåret 2017/2018); det er et solid innhogg i jobbtilgangen for mange frilans- musikere. Den kulturelle skolesekken har vært den suverent største arbeidsgiveren for musikere i Norge, en yrkesgruppe med svært varierende tilgang på jobb og med store sesongvariasjoner. I tillegg skjer det over natta uten hverken forvarsel eller begrunnelse som jeg har fått med meg.

For det tredje så virker det ikke som at vi kan forvente en snarlig plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen (jf statsbudsjettet) og det virker heller ikke som kulturskolen blir styrket gjennom stortingsmeldingen som den forrige regjeringen lovte.

Ut i fra dette er posisjonen til skolesekkonsertene enda viktigere for elever, lærere, skoler og musikere. Trondheim kommune må i likhet med andre kommuner som har overtatt ansvaret for den kulturelle skolesekken spørre seg selv: hvordan, og med hvem, ivaretar vi nå kulturmandatet i skolen?

Jeg håper at dette er en glipp og at vi får skolesekkonsertene tilbake i Trondheimsskolen fra neste høst. Det vil være veldig synd – først og fremst for elevene om dette tilbudet forsvinner permanent.

Fritz Flåmo Eidsvaag er musikklærer ved NTNU og musiker.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.