Illustrasjonsfoto: Praktiske og estetiske fag i skolen (Foto: Lars Opstad)

Paneldebatt om praktiske og estetiske fag i skolen

Hva sier de politiske partiene om kulturell kompetanse innen allmennutdanningen? Hvordan vil partiene sikre utdanning av lærere i musikk og kunst og håndverk i grunnskolen? Følg debatten torsdag denne uka.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Paneldebatten arrangeres torsdag 23. mai, og er et samarbeid mellom Creo – forbundet for kunst og kultur, Musikk i Skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag.

Illustrasjonsfoto: Praktiske og estetiske fag i skolen (Foto: Lars Opstad)

Kjernespørsmålet i debatten er hvordan de politiske partiene vil ivareta de praktiske og estetiske fagene i skolen.

Paneldeltakerne er byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, som stiller sammen med representanter for de andre partiene i Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (Foto: Sturlason)

Alle politiske partier i Oslo har blitt invitert til å delta i panelet, forteller arrangørene, slik at alle får muligheten til å belyse sin skolepolitikk, og «hvordan de gjennom praktiske og estetiske fag vil sikre at skolen blir mer praktisk og gir større rom for alle elever».

Arrangørenes utgangspunkt for debatten er å sette praktiske og estetiske fag i skolen på agendaen opp mot den lokalpolitiske valghøsten vi står overfor. Arrangørene peker på Kunnskapsløftet som ble innført i 2006, planen Stortinget i 2016 ba regjeringen legge fram for styrking av disse fagene i skolen samt på Kulturmeldingen fra november 2018. Foreløpig har lite positivt skjedd, i følge arrangørene:

– Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv, skriver de i en melding til Ballade, og spør videre om skolen er sitt ansvar bevisst, og hvilken betydning dette kan ha for samfunnsutviklingen.

– Det trengs en refleksjon over hvilken rolle de estetiske fagene skal ha for skolens oppdrag og for den generelle samfunnsutviklingen og en dypere diskusjon rundt skoleverket som arena for utvikling av våre innbyggeres kulturelle kapital og dannelse, melder arrangørene.

Innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 og defineringen av grunnleggende ferdigheter uten det praktiske og estetiske aspektet, har hatt en svært negativ effekt for fagene musikk og kunst og håndverk, og derved også for våre barns utdannelse, er en av påstandene arrangørene vil løfte og diskutere under torsdagens debatt.

Illustrasjonsfoto: Praktiske og estetiske fag i skolen (Foto: Lars Opstad)

Debatten finner sted i Seilet på Grünerløkka i Oslo 23.mai kl 17:30-19:30. Den blir ledet av redaktør for Musikk-Kultur, Mona Askerød, og du kan følge strømmen her.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev