Samspill og Norges musikkhøgskole (NMH) samarbeider om videreutdanningstilbudet “Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen”, som starter i august 2023. (Foto: Karstein Grønnesby)

Nytt studium skal gi flere med innvandrerbakgrunn innpass i landets musikkutdanninger

Organisasjonen Samspill og Norges musikkhøgskole samarbeider om videreutdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn.

Kalender

Når man kommer som flyktning eller innvandrer til Norge, kan det være vanskelig å finne ut hvordan man skal orientere seg i kulturlivet, finne ut hvem som er døråpnerne. Vårt ønske er at musikkundervisningstilbudet i Norge skal speile hele befolkningen, og at flere musikere med innvandrerbakgrunn får innpass i musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. Slik legger vi rammer for et rikere kulturelt utdanningstilbud.

Det forteller Siri Kvambe til Ballade, daglig leder i Samspill, interesseorganisasjonen for profesjonelle og internasjonale musikere i Norge. Videreutdanningen «Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen» starter høsten 2023, og er et samarbeid mellom Samspill og Norges musikkhøgskole (NMH). Tilbudet er for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn, og for musikere med spesiell interesse for og erfaring med minoritetskulturer.

Studiet skal utvikle kompetanse i å forvalte egen musikktradisjon og egne kulturelle ressurser i formidling og undervisning av musikk, melder NMH på sine nettsider. Det er skreddersydd til personer med utdanning fra land utenfor Norge eller Norden, og som har lang erfaring med å undervise, men mangler formell kompetanse eller ønsker å dykke ned i musikksjangre fra ulike deler av verden.

Av 8 års musikkutdanning fra Irak fikk jeg kun ett år godkjent av NOKUT.
– Safaa Al-Saadi, irakisk musiker og komponist

Kvambe forteller videre at for Samspills medlemmer kan dette studiet bety flere jobbmuligheter, større anerkjennelse og en sterkere tilhørighet til sitt nye hjemsted.
– Vegar Storsve (førstelektor ved NMH, red.mrk.) kontaktet Samspill i 2021 for å høre om vi så behov for å starte opp igjen et kurstilbud for musikere med innvandrerbakgrunn, etter mal av et studietilbud NMH hadde for 15 år siden, fortsetter hun.

–  Vi har en rekke fantastiske utøvere av ulik tradisjonsmusikk, og det er behov for at dette gjenspeiles i undervisningsinstitusjoner og -miljøer også. Barn i Norge trenger å få tilgang til ulike musikksjangere og -instrumenter; både oud fra Midtøsten, indiske ragatradisjoner og brasilianske rytmer. Med et kursbevis fra Norges musikkhøgskole vil det åpnes for at tradisjonsutøvere med eller uten formell utdanning vil bli tatt mer seriøst i ansettelsesprosesser, og at de blir sett på som en ressurs. Formell (pedagogisk) og NOKUT-godkjent utdanning (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, red. mrk.) vektlegges tungt i utdanningsinstitusjoner i Norge, men langt ifra alle i målgruppa har dette.

Kvambe forteller at de gjennomførte et innspillsmøte i 2022 med utøvere, studenter fra det tidligere studiet («Minoritetskulturer i musikkundervisning»), ansatte ved NMH, personer fra Kulturskolerådet, kulturskolen og flere, og fikk kartlagt behov og etterspørselen etter et slikt studietilbud – både fra utøvernes og institusjonenes hold. Og i august starter altså studiet “Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen”.

Fristen for å søke studiet er 15. april. Les mer om studiets innhold og praktisk informasjon på Musikkhøgskolens nettsider.  

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.