Margrete Moen Birkedal, styreleder i Norsk fagråd for musikk, dans og drama og Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur er bekymret for nedprioriteringen av estetiske fag i videregående skoler i Norge.

Nå må vi tørre å satse på estetiske fag i videregående skole!

Nordland tok den voksne beslutninga om å redde VG1 på musikklinja i Sortland. Nå må de også snu om danselinja i Bodø. Vi er bekymret for nedprioriteringa av estetiske fag i videregående skoler i hele landet, skriver Creo og Fagrådet for Musikk, dans og drama.

Kalender

Roligt att höra – Kenneth Karlsson 70

02/12/2022 Kl. 20.00

Oslo

Lørdagsopera 3. desember

03/12/2022 Kl. 15:30

Oslo

Mens grauten koker – en julekonsert

04/12/2022 Kl. 18:00

Oslo

Direktøren for utdanning i Nordland fylkeskommune vil ikke starte opp VG1-klasse i dans ved Bodø videregående skole til høsten. Dette har dessverre vært en gjennomgående trend i flere fylker de siste årene.

Av Margrete Moen Birkedal, styreleder Norsk fagråd for musikk, dans og drama,
og
Hans Ole Rian, forbundsleder Creo – forbundet for kunst og kultur

Norsk fagråd for musikk, dans og drama (MDD) er et nasjonalt organ for alle skoler med programfag innenfor musikk,
dans og drama. Creo – forbundet for kunst og kultur er Norges største kunstnerorganisasjon med over 10 000 medlemmer. Vi er bekymret for denne nedprioriteringen av de estetiske fagene i videregående skole, og vi mener at fylkeskommunene her begår en stor feil.

Ved å gjemme seg bak absolutte tall og normer for søkertall til ulike studietilbud, gir fylkesdirektørene inntrykk av å kutte blindt uten å tenke på verken årsaker eller virkninger. De siste årene har videregående skoler i fylker over hele landet vært truet av kutt eller nedleggelse; Nord-Østerdal vgs., Sortland vgs., Orkdal vgs., Thor Heyerdahl vgs., Sandefjord vgs., Skarnes vgs., samt MDD-linjer i Vestland og Møre og Romsdal fylker, for å nevne noen.

Årsakene til lave søkertall ved for eksempel danselinja på Bodø videregående skole eller musikklinja ved Nord-Østerdal vgs. er sannsynligvis flere. Vi holder det som sannsynlig at følgende er sentralt:
1. Pandemien har gjort at elever ved MDD-linjer ikke har kunnet opptre for folk, eller kunnet drive tradisjonelt rekrutteringsarbeid de siste to årene.
2. Kullet født i 2006 er mindre enn i de foregående år. Altså er det færre søkere totalt sett over hele landet.
3. Å jobbe med kunst og kultur har de siste to årene fremstått som lite attraktivt for ungdom.

Konsekvensene av å kutte i tilbud eller ikke å starte opp studieprogram ved MDD-linjer, er sannsynligvis også mange:
Behovet for kompetente og engasjerte kulturarbeidere ute i lokalsamfunnet, enten det er utøvere, instruktører eller organisatorer, vil ikke bli mindre i framtida. Det er disse rollene våre elever læres opp til å fylle. Ved å kutte i disse tilbudene, vil det gjøre skade i mange år framover.

Regjeringens satsing på folkehelse og livsmestring, særlig gjennom de nye læreplanene i skolen, har vært tydelig de siste årene. Vi opplever at de estetiske fagene er svært viktige redskaper i dette arbeidet. Bevegelse, musikalitet, utfoldelse og mangfold er viktige kjerneelementer i god folkehelse. Ingen gjør dette bedre enn MDD-elevene!

Undersøkelser innenfor utdanning og fremtidens karrieremuligheter slår fast at evne til å løse komplekse problemstillinger på en kreativ måte veier tungt. Våre elever øver seg på dette daglig, og denne egenskapen tar de med seg videre uavhengig om de studerer medisin, utøvende fiolin, moderne dans eller førskolelærer. Vi trenger elever som utvikler evne til kreativ problemløsning, og et kutt i antall plasser er ikke et bidrag i riktig retning.

Vi oppfordrer fylkespolitikere og administrasjoner i de ulike fylkene til å snakke sammen for å sikre en best mulig sammenheng i politikken og virkemidlene de besitter. Nordland fylkeskommune har for få dager siden tatt en voksen og riktig beslutning om å redde VG1 på musikklinja ved Sortland videregående skole. All honnør til dem for dette! Nå må de også sette seg ned og snu vedtaket om danselinja ved Bodø videregående skole.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev