Musikkprofessor Mattis Kleppen på kontoret Foto: Bjørnar Leknes

Musikkmiljøet ved Nord universitet vil løfte kunstnerisk utviklingsarbeid

Målet er at utgivelser og konserter skal bli poengivende forskning.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikkavdelingen ved Fakultet for lærarutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord Universitet ønsker å blir de første til å gjøre kunstnerisk utviklingsarbeid til poenggivende forsking.

– Vi har som mål å få til fagfellevurdering av kunstnerisk utviklingsarbeid her ved Nord universitet. Og jeg tror det er den rette veien å gå: å starte med oss selv og prøve å sette sammen ein fagfellevurderings-komité her, sier professor i musikk Mattis Kleppen ved Nord universitet til Nord.no

Kleppen er også musiker. Nylig mottok han Folkelarm-prisen for albumet «Bassgitar». Plata er et resultat av er kunstnarisk utviklingsarbeid, som igjen vil si at det er forskning. Slik forskning i form av utgivelser og konserter blir imidlertid ikke gitt vitenskapelige publiseringspoeng, og dermed heller ikke regnet inn i universitetenes forskningsregnskap.

– Det må da ha en verdi for universitetet at noe som har vært forskingsarbeid får anerkjenning i det utøvende feltet. Det er jo lakmustesten på om det holder mål, seier Kleppen til Nord.no

Kvalitetsvurdering
Fakultet har sendt inn forslag til universitetstyret på hvordan dette skal kunne løses. Bak forslaget står førstelektoren Nils Kanestrøm og Roy Waade. Her bes det om at opprettes en fagefellekommisjon i tillegg til at det foreslås fire kriterium for hvordan kvaliteten skal måles:

Arbeidet skal være på høyt fagleg/kunstnerisk nivå
Arbeidet skal vise egenart/originalitet
Arbeidet skal ha relevans i forhold til profesjonsfaglig tenking/bruk.
Arbeidet skal vise kunstnerisk refleksjon og kunne gi oss ny kunnskap/innsikt

– Det er veldig viktig for faget og for utviklingen av det, ikke bare her ved Nord universitet, men også på landsbasis, sier en optimistisk Kleppen til Nord.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.