Fra venstre: Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Marianne Vanem (prosjektleder, AKSET kultur- og skolesamfunn), Ida Stuberg (ordfører, Inderøy kommune), Sigrid Bjerkan (rektor, Inderøy kulturskole), Anna Rennemo (inspektør, Inderøy kulturskole), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd) Foto: Norsk kulturskoleråd

Inderøy Årets kulturskolekommune

Prisen ble delt ut av Norsk kulturskoleråd under Lederkonferansen i Oslo torsdag.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Inderøy kommune i Trøndelag er tildelt prisen Årets kulturskolekommune 2018.

Det er Norsk kulturskoleråd som deler ut denne prisen, som i år ble utdelt for 18. gang. Prisutdelingen fant sted på Lederkonferansen 2018 i Oslo.

Ordfører Ida Stuberg i Inderøy kommune mottok prisen på vegne av prisvinneren. Hun hadde selskap på podiet av medarbeidere: Kulturskolerektor Sigrid Bjerkan, kulturskoleinspektør Anna Rennemo og Marianne Vanem, prosjektleder ved AKSET kultur- og skolesamfunn. Prisen ble overrakt Inderøys utsendte av Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal og assisterende direktør Merete Wilhelmsen.
 
Juryens begrunnelse:
Juryen merker seg Inderøy kommunes aktive politikk overfor sin kulturskole, hvor en har lagt til rette for kulturskolen kan virke som et aktivt ressurssenter innen oppvekstsektoren. Dette kommer spesielt til syne gjennom etableringen av AKSET kultur- og skolesamfunn.

AKSET er en samlokalisering av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter som har et tett og gjennomgripende samarbeid. Den daglige samhandlingen med Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturhus har styrket Inderøy kulturskoles posisjon som ressurssenter for oppvekstsektoren samt for andre aktører i kommunen. Dette oppleves som en innovasjon som kan stå som eksempel for andre kommuner.

Inderøy kulturskole har en solid forankring i kommunens kulturpolitiske ambisjoner, noe som er nedfelt i ulike deler av kommunens planverk – som for eksempel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 og i Kulturplan 2013-2025. Disse gir uttrykk for ambisjoner som er ledende for alt kulturarbeid og for all utvikling i kommunen.
Juryen noterer seg også – med plusstegn i margen – at rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», ble politisk vedtatt i Inderøy kommune våren 2017 og dermed er retningsgivende for drift og utvikling av Inderøy kulturskole.

Juryen har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.