Steilene (Foto: wavecamp.no)

Wavecamp – sommerleir om musikkteknologi

Sommeren 2005 arrangeres Wave Camp, en sommerleir om musikkteknologi arrangert av NoTAM og Universitetet i Oslo. Unge fra hele Norden vil samles en uke på Fyrsteilene i Oslofjorden for å høre foredrag og lage en interaktiv lydinstallasjon – som vil påvirkes av naturkreftene på Steilene. Installasjonen vil bli stående i flere måneder, og legges ut på internett.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

For den som er interessert i musikk og teknologi, tilbyr sommerleiren Wave Camp en mulighet til å lære mer. På WaveCamp vil deltakerne få mulighet til å lære alt fra lydopptak og redigering til improvisasjon med datamaskin. Leiren vil foregå på idylliske Steilene i indre Oslofjord, omkranset av vann og sol. Her blir det forelesninger med universitetsprofessorer og påfølgende workshops – med mulighet til å sette ny kunnskap ut i praksis.

Lyden av Steilene
Hovedmålet med WaveCamp er å lage en interaktiv lydinstallasjon som vil påvirkes av naturkreftene på Steilene. Dette kan være vind, bølger, temperatur osv, i tillegg til de naturlige lydene som finnes der. Denne installasjonen skal bli stående i flere måneder etter leiren, slik at besøkende kan oppleve den. Lydmaterialet vil også spilles av på internett.

Gruppene vil ha ansvar for ulike deler av lydinstallasjonen, men vil også måtte jobbe sammen for å få alt til å fungere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å være med på noen av gruppene, og man vil lære det som trengs for å kunne løse oppgavene av gruppelederen.

Få plasser
Det er kun 24 plasser på WaveCamp, så man må søke om å få være med. Søknaden fylles ut via et elektronisk søknadsskjema innen 1. mai. I tillegg til selve skjemaet må man også sende med noe man har laget som er relevant i forhold til leiren. Dette kan være så mangt, et musikkstykke, en animasjon, et dataprogram osv. Utvelgelsen av deltagere vil bli gjort basert på en totalvurdering av bakgrunn, erfaring, interesser, osv.

«Vi er opptatt av å få med en variert gruppe deltagere, så det er ingen spesiell bakgrunn som er ‘riktig’ eller ‘feil’. Søknadene behandles kort tid etter tidsfristen, og det vil bli sendt ut tilbud om plass rundt midten av mai. Det vil også bli satt opp en venteliste i tilfelle noen som har fått tilbud om plass trekker seg», skriver arrangørene på sommerleirens nettsted, www.wavecamp.net. Her spesifiseres det også at søkerne må være mellom 17 og 19 år gamle, og komme fra de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island + Grønland, Færøyene og Åland.

Mer informasjon om forelesere, priser, transport og muligheter for reisetilskudd finnes på www.wavecamp.no. Kurset arrangeres av NOTAM, Universitetet i Oslo og Forbundet Unge Forskere – støttes av Nordisk kulturfond og Norsk kulturråd.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev