Vil kutte tidligpensjon

Regjeringens forslag om å kutte tidligpensjonen i Den Norske Opera & Ballett kommer nå på høring.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Det er NRK som melder at forslaget, som ble varslet av kulturminister Linda Hofstad Helleland fjor, nå skal ut på høring.

Per i dag går ballettdansere av med pensjon ved fylte 41 år, operasolister ved 52 år og koret ved 56 år. Regjeringen ønsker nå å kutte tidligpensjonen i Den Norske Opera & Ballett, og erstatte den med en omstillingspakke på tre år.

MFO ble orientert om at forslaget skal ut på høring i et møte med Kulturdepartementet i går.

– Dette er svært spesialiserte kunstnere, 70 prosent av dem har bare ungdomsskole. De begynte så tidlig i arbeidslivet, og nå er et snakk om et totalt omstillingsprosjekt midt i livet og være første gangs jobbsøkende når man nærmer seg 50 år. Det er ingen automatisk oppskrift til suksess, sier nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, Christine Thomassen  til NRK.

Den Norske Opera & Ballett hadde ved inngangen til 2016 en negativ egenkapital på 300 millioner. I likhet med flere av de største kulturinstitusjonene sliter de med pensjonsutgifter, som øker betydelig i takt med stadig lengre levealder. Parallelt bidrar lav rente til at de tilsidesatte pengene mister verdi, kontrollert for verdistigning.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen bekrefter at forslaget vil komme på høring før sommeren.

– Den økonomiske situasjonen for Den Norske Opera & Ballett er svært anstrengt, noe som i stor grad skyldes de økonomiske belastningene som følge av operapensjonsloven. Det må utvikles bærekraftige pensjonsordninger i Operaen. Dette krever at dagens operapensjonslov avvikles, sier han til NRK.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.