Nordmic møte Stockholm 2000

Vellykket nordisk MIC-møte

Det åttende møtet mellom de nordiske musikkinformasjonssentrene ble arrangert i Stockholm i helgen. Flere av de tyngste prosjektene som ble lagt frem, var direkte internettrelaterte: Sverige presenterte sitt Swedish Hit Facts i web-utgave, danskene fortalte om sitt Rock WEB Project, mens Norge la særlig vekt på Ballade.no og den kommende nettbutikken EDNA.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Den offisielle delen av denne internordiske konferansen startet klokken seksten fredag, da representanter fra Island, Finland, Danmark og Norge ble ønsket velkommen i lokalene til det svenske musikkinformasjonssenteret av direktør Roland Sandberg. Det var først en omvisning i lokalene til STIM/Svensk Musik, som er navnet på den svenske søsterorganisasjonen til NMI. Senere på kvelden var det foredrag av den svenske komponisten, musikeren og filosofen Ladislaus Horatius, mens musikkarbeidere fra Island, Norge og Finland formidlet noen av sine inntrykk fra å ha jobbet i Sverige.

Et blikk inn i det svenske musikklivet
Klokken ni lørdag morgen var det oppmøte ved Nybrokajen 11 – en ærverdig gammel konserthall som i dag drives av Rikskonsertene i Sverige. Her ble det bl.a. holdt foredrag av direktør Martin Martinsson, i tillegg til at det var halvtimes presentasjoner av Den Kongliga Musikaliska Akademin ved Henrik Karlsson, av Polar Music Prize ved Stuart Ward, av Export Music Sweden ved Christer Lundblad, samt det nordiske kulturprosjektet NOMUS ved generalsekretær Johan Falk. Det ble også en presentasjon av det løfterike, elektroniske notasjonssystemet Igor/Noteheads, som er utviklet av komponisten Peter Bengtson. Senere på dagen ble det bl.a. tid til en utflukt til Drottningholm, der representantene fra de nordiske musikkinformasjonssentrene ble vist rundt i Europas nesteldste, fremdeles aktive teaterbygning.

Viktigheten av nordisk samarbeid
Søndag var det et tettpakket program, der lederne for hver av de nordiske musikkinformasjonsssentrene fortalte om sine arbeidsoppgaver og visjoner for fremtiden. Informasjonsansvarlig Hilde Holbæk-Hanssen orienterte om arbeidet til Norsk Musikkinformasjon, mens de øvrige presentasjonene var ved henholdvis Bergthora Jonsdottir (Island), Jari Muikku (Finland), Anette Faaborg (Danmark) og Roland Sandberg. Det ble videre holdt orienteringer om det danske internettprosjektet Danish Rock WEB og det svenske Swedish Hit Facts, som begge gjør aktivt bruk av nettet for å spre informasjon om de forskjellige landenes musikk. Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen orienterte om denne nye nettsastingen til NMI, mens Tom Ivar Wister tok for seg musikkforretningen EDNA, som også vil lanseres som nettbutikk innen snarlig fremtid. Det var ellers bred enighet om å fortsette det nordiske samarbeidet, samtidig som alle uttrykte sin tilfredshet med måten STIM hadde løst sine oppgaver som verter.

Om du har lyst til å titte litt nærmere på de nordiske søsterorganisasjonene til Norsk Musikkinformasjon, kan du ta i bruk lenkene som du finner nedenfor her. Det var åttende gang som Nordic MIC Staff Meeting ble avholdt. Neste konferanse vil finne sted i 2002, da det er Island som er vertsnasjon.

Dansk Musik Informations Center

Finnish Music Information Centre

Íslensk Tónverkamidstöd
(Iceland Music Information Centre)

STIM/Svensk Musik

Hovedsiden til Norsk Musikkinformasjon finner du ved å gå her. Disse sidene vil for øvrig komme i en oppdatert utgave så snart det er praktisk mulig.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.