Hanne Hukkelberg

UDs reisestøtter

Nytt elektronisk søknadssystem. Neste søknadsfrist 15. mai.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet

Musikkinformasjonssenteret (MIC) forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Det er gledelig at Utenriksdepartementet har økt den økonomiske rammen til ordningen for 2007 fra 1.300.000 til 1.600.000. Som følge av økte bevilgninger er det nå tre tildelingsrunder pr. år.

UDs støtte til kulturutveksling med land i sør
Denne ordningen forvaltes også av Musikkinformasjonssenteret MIC. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Den økonomiske rammen for 2007 er NOK 500.000.

Neste søknadsfrist for begge ordningene er 15. mai 2007.

Fra og med 26. mars vil all kommunikasjon rundt støtteordningene foregå elektronisk.
http://www.stikk.no vil du finne mer informasjon om ordningene og elektronisk søknadsskjema.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev