Terje Isungset (Foto: Bård Løken)

UDs reisestøtte – tildelingene våren 2006 er klare

UDs tilskuddsordning for profesjonelle musikeres konserter i utlandet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved andre tildelingsrunde for turneer og konserter i 2006 er det fordelt til sammen 569 000 kroner til 46 søkere. Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 7 søknader pop og rock, 12 klassisk musikk og samtidsmusikk, 13 jazz, 5 folkemusikk og 9 på elektroakustisk musikk, elektronika og blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene hadde ved søknadsfristens utløp 1. mars mottatt i alt 101 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3.4 mill kroner.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

UDs reisestøtteordning har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Utenriksdepartementet har i år øket den økonomiske rammen for ordningen fra 1 til 1,3 mill kroner.

— Til vårens søknadsrunde var pop og rock representert med færre og delvis også svakere søkere enn hva som har vært tilfellet de siste par årene, sier leder for fagutvalget Svein Bjørkås. – Dette er overraskende ettersom vi vet at den internasjonale virksomheten til norske artister og band er omfattende og økende. Til gjengjeld var det mange og sterke søkere til de andre sjangerene, særlig innenfor jazz og klassisk/samtid. Et annet trekk ved vårens runde er at innslaget av søknader fra elektronika, elektroakustisk samtidsmusikk og blandingssjangre er voksende, uttaler Bjørkås.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Liste over tildelingene:

Musikere Prosjekt
Innvilget
Sigmund Groven/Ivar Anton Waagaard Asia Pacific Harmonica Festival,Taiwan
10 000
Verdensteatret Festival of New Art, Østerrike
15 000
Free Fall Europaturné
10 000
Gothminister Europaturné som support for Theatre of Tragedy
10 000
Bpop Music Showcase, V2 Music Scandinavia, Sverige
20 000
Utralyd Europaturné
10 000
Carpathian Forest Europaturné
15 000
Asbjørn Schaatun Festival Musiques Démesurées, Frankrike
10 000
Bodø Sinfonietta To Stikk i Hjertet, turné, Sverige
30 000
Jan Gunnar Hoff Group feat. Maria Joao Free flow songs konserter, Portugal
15 000
Tord Gustavsen Trio Europaturné
15 000
Dan Styffe Konsert og plateinspilling, Storbritannia
6 000
Wibutee Festivalturné Canada, Storbritannia, Polen
10 000
Ingar Zach Turné med Looper og John Tilbury, Italia, Østerrike
5 000
Frode Haltli/Trygve Seim University of York Spring Festival, Storbritannia
6 000
Arild Andersen Europaturné
20 000
Knut Hamre/Benedicte Maurseth/
Nils Økland/Sigbjørn Apeland
Turné, Island
10 000
Eikanger-Bjørsvik Musikklag EM for brassband 2006, Irland
15 000
Bergen senter for elektronisk kunst Version 06: Parallel Cities i Chicago
10 000
Petter Herresthal/Eirik Raude Konsertserie, Storbritannia
8 000
Jazzkammer Turné USA
10 000
Åsne V. Nordli/Sigbjørn Apeland/
Nils Økland
Bath Int. Music Festival Norway, Storbritannia
8 000
Eirik Raude Turné, Østerrike
5 000
Fliflet/Hamre Konserter i Folk Baltica, Tyskland og Danmark
8 000
Petter Wettre Trio Trio feat. Sebastian Gruchot, Polen
10 000
Alog San Fransisco Electronic Music Festival
5 000
Hanne Hukkelberg Turné og festival, Europa og USA
15 000
Karin Krog Festival Bath, Storbritannia
10 000
Cikada Nordiske Musikkdager, Island
12 000
Per Gisle Galåen/Crazy River Konserter, Japan
5 000
Serena Maneesh Turné, USA og Canada
40 000
Poing Nordiske Musikkdager, Island
6 000
Motif Konsert og plateinnspilling, Japan
10 000
Gary Peterson Toronto Fanfare Project, Canada
5 000
Håkon M. Johansen/Ole M. Vågan Turné, Nord-Europa
15 000
Amulet Europaturné 2006
15 000
Quattro Stagioni Turné, Baltikum
10 000
Terje Isungset Konserter, Sverige og Ungarn
10 000
Karl Seglem Europaturné 2006
15 000
Anders Clemens Øien «Fuegokoori», Singapore
10 000
Arne M. Sølvberg Int. folklore festival Pospalan Sottiisi, Finland
10 000
Norsk Folkemusikkformidling Womex 2006 the World Music Expo, Spania
40 000
KILL Bad Bonn Festivalen 2006, Sveits
10 000
Magenta Festival, Ungarn
5 000
Mortiis Turné, Storbritannia
10 000
Terje Isungset Konserter med instrumenter av is, Kina
20 000

Det ble også fordelt støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør (utviklingsland) innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved vårens tildelingsrunde er det gitt reisestøtte på til sammen 220 000 kroner fordelt på 14 prosjekter. De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Samspill International Music Network, SUBS, Duo Frevo, Nedland Kultur, André Petersen, Anne Lise Berntsen med Trygve Seim og Trygve Brøske, Hallgrim Hansegård, Alog, Kjell Engelsen Moberg og JEF, Huntsville, Ole Andre Farstad med Amit Bhattacharya og Jay Shankar, Mandingo Trio, Ellen Ugelvik, Fredrikstad Storband. Mottakerne representerer en stor bredde når det gjelder musikkuttrykk og sjangertilhørighet.

Utvalget som behandler søknadene hadde innen søknadfristens utløp den 1. mars mottatt søknader om støtte til i alt 29 prosjekter. Det samlede søknadsbeløpet var på 1.4 mill kroner.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere. Kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer og institusjoner i samarbeidslandene.

Liste over tildelingene for land i Sør:

Musikere Prosjekt
Innvilget
Samspill International Music Network Workshops og konserter med indiske Kenaram Das Baul. Oslo og Drammen
20 000
SUBS Kinas viktigste band på Norgesturné
15 000
Duo Frevo Festivalen Roaring Hooves i Mongolia
15 000
Nedland Kultur SIBIU og tanzanianske og rumenske musikere. Konserter i Romania
30 000
André Petersen Jazzpianist fra Cape Town til Norsk Jazzforums sommerkurs i Søgne
10 000
Anne Lise Berntsen/Trygve Seim/
Trygve Brøske
Nord-koreansk og norsk nasjonalromatisk musikk. Aprilfestivalen i Pyongyang.
20 000
Hallgrim Hansegård Deltagelse på danseprosjektet Mutapa. Harare Int. Festival of Arts.
10 000
Alog Dis-patch festivalen, Beograd
5 000
Kjell Engelsen Moberg/JEF Kinaturné med kinesiske supportband, lansering av to CDer med 30 bergensband
15 000
Huntsville MIDI-festivalen i Beijing, samt turné med kinesiske musikere
25 000
Ole Andre Farstad/Amit Bhattacharya/ Jay Shankar Konsert/seminarturné i Norge og India
10 000
Mandingo Trio Mandingo Trio, Kilimanjaro Band og Ras Nas, Zanzibar Int Film Festival
20 000
Ellen Ugelvik Konserter i samarb. med Shanghai Shang Ying Performing. Beijing og Shanghai
10 000
Fredrikstad Storband Konserter og musikalse samarbeidet fra Tall Ships Races.Havana og Bayamo
15 000

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev