Susanne Lundeng 2004

UDs reisestøtte – tildelingene sommeren 2006 er klare

UDs tilskuddsordning for profesjonelle musikeres konserter i utlandet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved tredje tildelingsrunde for turneer og konserter i 2006 er det fordelt til sammen 396 000 kroner til 35 søkere. Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 13 søknader pop og rock, 6 klassisk musikk og samtidsmusikk, 9 jazz, 3 folkemusikk og 4 på elektroakustisk musikk, elektronika og blandingssjangere. – Fagutvalget som behandler søknadene hadde ved fristens utløp 26. mai mottatt i alt 75 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3.1 mill kroner, opplyser utvalgets leder direktør Svein Bjørkås i MIC. Utvalget fordelte samtidig UD-støtte på 148 000 kroner til 9 kulturutviklingsprosjekter med utviklingsland.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikkinformasjonssenteret (MIC) forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved tredje tildelingsrunde for turneer og konserter i 2006 er det fordelt til sammen 396 000 kroner til 35 søkere. Fullstendig liste over musikerne, bandene og ensemblene som har mottatt reisestøtte finnes på www.mic.no.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 13 søknader pop og rock, 6 klassisk musikk og samtidsmusikk, 9 jazz, 3 folkemusikk og 4 på elektroakustisk musikk, elektronika og blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene hadde ved fristens utløp 26. mai mottatt i alt 75 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på i overkant av 3.1 mill kroner.

UDs reisestøtteordning har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Den økonomiske rammen for ordningen er i 2006 1,3 mill kroner.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Kontaktperson: Hilde Holbæk-Hanssen, tlf.: 23 27 63 08, epost: hilde@mic.no

Liste over tildelingene:

Det ble også fordelt støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til reiser i forbindelse med kulturutveksling med land i sør (utviklingsland), innen musikkområdet, forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved sommerens tildelingsrunde er det gitt reisestøtte på til sammen 148 000 kroner, fordelt på 9 prosjekter.

De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Seblewongol Kefele og Måns Branndstrøm, Helge Hummelvoll, Per Anders Tønder og Ellen Ugelvik, Gjenspel!, Washamba, Mandingo Trio, Frode Barth, Banjo Mosele og Trygve Seim. Mottakerne representerer en stor bredde når det gjelder musikkuttrykk og sjangertilhørighet. Foruten i Norge, vil reisestøtten bidra til at det blir gjennomført prosjekter i Senegal, Kina, Tanzania, Indonesia, Botswana, Namibia, Malawi og Egypt.

Utvalget som behandler søknadene hadde innen fristens utløp den 26. mai mottatt søknader om støtte til i alt 11 prosjekter. Det samlede søknadsbeløpet var på 432 000 kroner.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere. Kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer og institusjoner i samarbeidslandene.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Oversikt over tildelingene er lagt ut på www.mic.no.

Kontaktperson: Hilde Holbæk-Hanssen, tlf.: 23 27 63 08, e-post: hilde@mic.no

Liste over tildelingene for land i Sør:

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev