Øyvind Aase

UDs reisestøtte – søknadsfrist 1. november

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter alle sjangere og har i år en ramme på til sammen kr. 1.500.000. Det er søknadsfrist 1. november. Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli gjort kjent i slutten av november.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet (02-land) har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og har en ramme for 2005 på kr. 1.000.000. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturlivbl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen.

Støtteordningen til kulturutveksling med land i sør (03-land) til skal stimulere musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i år en ramme på kr. 500.000. Kultursamarbeidet har som mål å bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid.Det kan gis støtte til både ”import og eksport” av musikere, komponister og representanter ulike typer musikkinstitusjoner.Prosjektene som støttes skal fremme kompetansebygging og institusjonsutvikling.Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammene for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene er avrenset til bestemte land, og at de direkte eller indirekte skal bidra til å fremme fred, utvikling, velferd, likestilling i utviklingsland. Tanken bak er at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv.

Alle søknadene behandles av et fagutvalg som for tiden består av: Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen, Eva Lous (observatør) og Svein Bjørkås (leder). Fagutvalget har møte 23. november 2005 for behandling av søknadene. Resultatet blir publisert på MICs nettsider og svar vil bli sendt ut så fort det er klart.

Søknadsfrist er altså 1. november. Mer informasjon om støtteordningene og tidligere tildelinger finner du på lenkene under.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev