brasilianske Linn da Quebrada

UDs reisestøtte – søknadsfrist 1. mars

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter alle sjangere og har i år en ramme på til sammen kr. 1.500.000. Det er søknadsfrist 1. mars. Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli gjort kjent før påske.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet (02-land) har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og har en ramme for 2005 på kr. 1.000.000. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturlivbl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen.

Støtteordningen til kulturutveksling med land i sør (03-land) til skal stimulere musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i år en ramme på kr. 500.000. Kultursamarbeidet har som mål å bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid.Det kan gis støtte til både ”import og eksport” av musikere, komponister og representanter ulike typer musikkinstitusjoner.Prosjektene som støttes skal fremme kompetansebygging og institusjonsutvikling.Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammene for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene er avrenset til bestemte land, og at de direkte eller indirekte skal bidra til å fremme fred, utvikling, velferd, likestilling i utviklingsland. Tanken bak er at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv.

Alle søknadene behandles av et fagutvalg som for tiden består av: Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen, Eva Lous (observatør) og Svein Bjørkås (leder). Fagutvalget har møte 15. mars 2005 for behandling av søknadene. Resultatet blir publisert på MICs nettsider og svar vil bli sendt ut så fort det er klart.

Søknadsfrist er altså 1. mars. Mer informasjon om støtteordningene og tidligere tildelinger finner du på lenkene under.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev