Ny vinyl: Linn Nystadnes låner stemme og tekst til Tore GJedrems på hans nyeste plate

Tre regionale jazzsentre må legges ned

Østnorsk Jazzsenter har nå sendt ut en pressemelding vedrørende dagens fremlegging av statsbudsjettet. Her understreker man at det brenner et blått lys for tre av de regionale sentrene for jazzen, som ikke kan drive videre under dagens forhold.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Trass i en økt bevilgning på kr. 900 000,- til Norsk jazzforum, inkludert kr. 500 000,- til BLÅ, er jazzlivet nok en gang kulturlivets store taper i statsbudsjettet.


Med utgangspunkt i Norsk kulturråds utredning Improvisasjon sett i system (1996) har det organiserte jazzlivet i Norge opprettet Norsk jazzforum og fem regionale jazzsentra. Uten friske midler står den videre prosessen i fare, og tre av sentrene trues nå med nedleggelse.

Norsk kulturråd har i flere sammenhenger pekt på at jazzsjangeren må sikres sin rettmessige plass innen norsk musikkliv. Spesielt har Kulturrådet vist til behovet for arrangørutvikling og oppbygging av et nettverk for spillesteder. Dette ble sist påpekt i forbindelse med Kulturrådets bevilgning til Østnorsk Jazzsenter øremerket BLÅ.

BLÅ er en av Norges viktigste jazzklubber, men en rekke av jazzlivets lokale og regionale arrangører vil oppleve vesentlig dårligere livsvilkår med bakgrunn i dagens forslag til Statsbudsjett. Dette er arrangører som henter støtte fra de regionale jazzsentrene, og 3 av sentrene kan ikke drive videre under dagens forhold.

Jazzsentrene spiller en helt sentral rolle i norsk jazzliv og er et viktig løft for jazzmiljøet i vårt land. Ansvaret for å videreutvikle jazzlivet på regionalt nivå ligger her. Sentrene er støtteapparatet for både utøvere og arrangører. Østnorsk Jazzsenter har sikret betydelige fylkeskommunale tilskudd til jazzlivet på Østlandet, og uten innsatsen fra dette senteret hadde trolig BLÅ vært nedlagt i dag. Og Vestnorsk Jazzsenter har sikret betydelige økninger i de kommunale og fylkeskommunale bevilgningene til jazzlivet på Vestlandet.

Regjeringen satser på kultur, men det organiserte jazzlivet forbigås i denne satsingen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev