Lars Vaular

Tre regionale jazzsentre må legges ned

Østnorsk Jazzsenter har nå sendt ut en pressemelding vedrørende dagens fremlegging av statsbudsjettet. Her understreker man at det brenner et blått lys for tre av de regionale sentrene for jazzen, som ikke kan drive videre under dagens forhold.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Trass i en økt bevilgning på kr. 900 000,- til Norsk jazzforum, inkludert kr. 500 000,- til BLÅ, er jazzlivet nok en gang kulturlivets store taper i statsbudsjettet.


Med utgangspunkt i Norsk kulturråds utredning Improvisasjon sett i system (1996) har det organiserte jazzlivet i Norge opprettet Norsk jazzforum og fem regionale jazzsentra. Uten friske midler står den videre prosessen i fare, og tre av sentrene trues nå med nedleggelse.

Norsk kulturråd har i flere sammenhenger pekt på at jazzsjangeren må sikres sin rettmessige plass innen norsk musikkliv. Spesielt har Kulturrådet vist til behovet for arrangørutvikling og oppbygging av et nettverk for spillesteder. Dette ble sist påpekt i forbindelse med Kulturrådets bevilgning til Østnorsk Jazzsenter øremerket BLÅ.

BLÅ er en av Norges viktigste jazzklubber, men en rekke av jazzlivets lokale og regionale arrangører vil oppleve vesentlig dårligere livsvilkår med bakgrunn i dagens forslag til Statsbudsjett. Dette er arrangører som henter støtte fra de regionale jazzsentrene, og 3 av sentrene kan ikke drive videre under dagens forhold.

Jazzsentrene spiller en helt sentral rolle i norsk jazzliv og er et viktig løft for jazzmiljøet i vårt land. Ansvaret for å videreutvikle jazzlivet på regionalt nivå ligger her. Sentrene er støtteapparatet for både utøvere og arrangører. Østnorsk Jazzsenter har sikret betydelige fylkeskommunale tilskudd til jazzlivet på Østlandet, og uten innsatsen fra dette senteret hadde trolig BLÅ vært nedlagt i dag. Og Vestnorsk Jazzsenter har sikret betydelige økninger i de kommunale og fylkeskommunale bevilgningene til jazzlivet på Vestlandet.

Regjeringen satser på kultur, men det organiserte jazzlivet forbigås i denne satsingen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev