Marvel Comics #1 1977 stilt ut på Midtnorsk Kiss-museum.

Tre regionale jazzsentre må legges ned

Østnorsk Jazzsenter har nå sendt ut en pressemelding vedrørende dagens fremlegging av statsbudsjettet. Her understreker man at det brenner et blått lys for tre av de regionale sentrene for jazzen, som ikke kan drive videre under dagens forhold.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Trass i en økt bevilgning på kr. 900 000,- til Norsk jazzforum, inkludert kr. 500 000,- til BLÅ, er jazzlivet nok en gang kulturlivets store taper i statsbudsjettet.


Med utgangspunkt i Norsk kulturråds utredning Improvisasjon sett i system (1996) har det organiserte jazzlivet i Norge opprettet Norsk jazzforum og fem regionale jazzsentra. Uten friske midler står den videre prosessen i fare, og tre av sentrene trues nå med nedleggelse.

Norsk kulturråd har i flere sammenhenger pekt på at jazzsjangeren må sikres sin rettmessige plass innen norsk musikkliv. Spesielt har Kulturrådet vist til behovet for arrangørutvikling og oppbygging av et nettverk for spillesteder. Dette ble sist påpekt i forbindelse med Kulturrådets bevilgning til Østnorsk Jazzsenter øremerket BLÅ.

BLÅ er en av Norges viktigste jazzklubber, men en rekke av jazzlivets lokale og regionale arrangører vil oppleve vesentlig dårligere livsvilkår med bakgrunn i dagens forslag til Statsbudsjett. Dette er arrangører som henter støtte fra de regionale jazzsentrene, og 3 av sentrene kan ikke drive videre under dagens forhold.

Jazzsentrene spiller en helt sentral rolle i norsk jazzliv og er et viktig løft for jazzmiljøet i vårt land. Ansvaret for å videreutvikle jazzlivet på regionalt nivå ligger her. Sentrene er støtteapparatet for både utøvere og arrangører. Østnorsk Jazzsenter har sikret betydelige fylkeskommunale tilskudd til jazzlivet på Østlandet, og uten innsatsen fra dette senteret hadde trolig BLÅ vært nedlagt i dag. Og Vestnorsk Jazzsenter har sikret betydelige økninger i de kommunale og fylkeskommunale bevilgningene til jazzlivet på Vestlandet.

Regjeringen satser på kultur, men det organiserte jazzlivet forbigås i denne satsingen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.