Tore Hansen 2006 (Foto:www.unitfive.no)

Tore Hansen: – Vi gir oss ikke nå!

Debatten rundt TONO forsetter, og i dette innlegget kommenterer Tore Hansen svarene Håkon Berge, styreleder i TONO, gav til Ballades Knut Steen i et intervju i forrige uke. Hansen mener Berge er uklar og driver med tåkeprat, og legger samtidig fram et regnestykke som han mener viser en stor og urettferdig forskjell i hvordan TONO fordeler vederlag. – Dette er ren klassekamp og noe som vi er bekvemme med å ta videre til politikere og andre tilsyn!, skriver Hansen i dette innlegget.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Tore Hansen

Angående ”Klart svar fra TONO” alias Håkon Berge:

Jeg synes det er rart at styreleder i Nopa, Bendik Hofseth, sammen med Håkon Berge fra NKF, svarer oss og sier at ” alt er så meeeget bedre nu” i TONO.

Alt er ikke meget bedre nu. Forandringen som de skryter av fra 2001, var av ren kosmetisk art. Det populærkomponistene fikk igjen i sjangerjusteringen, tok finkulturen igjen i svære stipender fra stipendiekomiteen – de stipendene fantes ikke før den såkalte ”borgfreden” i 2001.

— Nok tåkeprat
Håkon Berge (og Nopa) bør forstå at denne gangen vil ikke populærkomponistene og tekstforfatterne som har forvaltningsavtale med TONO la seg ikke avfeie med tåkeprat.

Eller hvordan skal vi ellers forstå følgende ordveksling mellom Ballades Knut Steen og Håkon Berge:

Steen: – I det siste svaret til Tore Hansen skriver du at ”alle får mer enn de har spilt inn”. Men hvor mye de har spilt inn i radio og TV – avgjøres ikke det av TONOs fordelingsnøkler?

Berge: – Nei, TONO har avtale med alle de store konsertarrangørene, de betaler en gitt sum per år. Så fordeler vi det ut til de som er blitt spilt, etter de fordelingsnøklene vi har.

Pengene kommer altså urørte inn i TONO. Og så fordeles de ut igjen ”etter TONOs fordelingsnøkler”. Javelnei? Og hva var spørsmålet igjen?

Pengene fra popen
Og hvilke midler er det som gjør at alle får mer enn de skal ha? Undertegnede tror at 99% av dem kommer fra vår genre. Så også her får kunstmusikkomponistene mye mer enn de skal ha.

Eller hva synes den objektive leser om at noen får 60 kroner pr spilte minutt i radio mens andre får 4800 kroner? For den som ikke måtte tro meg – her er regnestykket:

Livespilling i P2 gir sjanger 3 – stort sett kunstmusikk – 1600 kr per minutt. Ganger du det beløpet med 3, som er urfremføringstillegget, får du den nette sum av 4800 kroner – fremdeles per minutt. Nå er vi selvfølgelig i unnabakke, med vinden i ryggen.

Ser man på baksiden av mynten, kan regnestykket se slik ut:

Radioavspilling av en CD-plate i ”laveste sjanger” – stort sett popmusikk – gir 60 kroner per minutt. Ferdig med det. Midt i mellom disse regnestykkene finnes selvfølgelig mange modeller, men tendensen er klar. Dette er ren klassekamp og noe som vi er bekvemme med å ta videre til politikere og andre tilsyn!

Tror på EU-hjelp
Heldigvis er vi på trygg grunn: Direktivene fra EU må også TONOs styre følge, uansett hvor mye treneringshjelp TONOs regjerende får fra byråkratene i Kulturdepartementet.

Som populærkomponister – som har flertallet blant TONOs andelshavere – vet vi at EU-direktivet kommer til å forplikte TONO til å innføre demokrati.

Solidaritet
NKF’s manglende solidaritet med norske singer/songwriters ble vel tydeligst demonstrert da royaltyartister (de fleste av dem også rettighetshavere) og deres organisasjoner hevdet våre sjangeres rett til å sitte i Fond For Utøvende Kunstneres styre:

Da gikk formannen i NKF, som også var styreleder i TONO på den tiden, ut i VG og var mot dette.

Altså: Formannen i vederlagsbyrået for komponister, tekstforfattere og forleggere, TONO, blandet seg inn i en diskusjon om populærmusikalske utøveres kamp for representasjon i Fond For Utøvende kunstnere.

— Vi gir oss ikke denne gangen!
Dessuten har undertegnede fulgt med i TONOs pengepolitikk i en lang periode. Og jeg er ikke imponert over meg selv og mine kolleger fra ”laveste genre”. Jeg er ikke imponert over hva vi har tålt fra en arrogant ledelse i TONOs styre og at vi har godtatt det ingen andre yrkesgruppe ville ha tålt!

Vi er voksne mennesker nå. Vi vet mer og vi vil ikke at de som kommer etter oss skal måtte oppleve TONO av i dag.

Derfor, Håkon Berge, derfor gir vi oss ikke denne gangen! Kom ut av dette med æren i behold og en fortsatt godvilje fra de som i framtiden skal kjempe sammen med deg om bedre vilkår for de skapende musikkreftene i landet. Uansett sjanger.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev