© Hazzat / Flickr.com

Tid for likestilling

INNLEGG: Det er på tide å likestille musikk og litteratur, og opprette fribyer også for musikere.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tyrkia: Drept for å be om en kurdisk sang
En helg i desember 2011 endte tragisk da Gazi Akbayir, en mann opprinnelig fra Tunceli, ble brutalt myrdet etter å ha bedt musikere i en bar om å synge en zazaisk folkesang.
Dette nyhetsoppslaget datert 3. januar kan leses på ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse (The World Forum on Music and Censorship) sine nettsider. Kilder rapporterer fra Izmir i Tyrkia at Akbayir argumenterte for sin rett til å lytte til en sang på sitt morsmål, zazaisk, som betraktes som kurdisk. Men han ble angrepet av en gruppe mennesker med kniver etter at sangen var spilt. Akbayir skal ha forlatt baren blødende, og ble så skutt åtte ganger da han forsøkte å rømmer til sin bil.
Så da Jens Stoltenberg nylig, som gjest hos sin kollega, statsminister Erdoğan i Tyrkia, berømmet landets positive utvikling på en rekke områder, blant annet i forhold til kultur- og språkrettigheter overfor den kurdiske befolkningen, er dette en sannhet med modifikasjoner. Det var derfor betimelig at Stoltenberg la til at det fortsatt er forhold ”som krever oppmerksomhet” i Tyrkia, blant annet ytringsfrihet.
Les også: [link id=67044 title=»Vil etablere friby for musikere«]
Stadig nye overgrep
Den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse melder stadig om nye overgrep i Tyrkia på musikkområdet. Drapet på Akbayir i desember er dessverre kun en av flere alvorlige hendelser. En annen hendelse var drapet på sangeren Emrah Geser, som ble skutt av en politimann for å synge en sang på kurdisk. Og i februar 2010 ble sangeren Raziye ”Gazin” Kızıls dømt til ett års fengsel for å synge to kurdiske folkesanger. Under konferansen RIGHT 11, arrangert av NOPAs svenske søsterorganisasjon SKAP den 21. november i fjor, fortalte sanger, musiker og komponist Fuat Talay at det å spille kurdisk musikk er nok for den tyrkiske regjeringen til å betrakte ham som terrorist. Han lever nå i eksil i Danmark.
Enhvers rett
Dette er noen historier, fra ett land.
Freemuse dokumenterte i løpet av 2011 mer enn 100 brudd på ytringsfriheten på musikkområdet rundt på kloden, der musikere, musikkskapere og tradisjonsbærere blir utsatt for forfølgelse, trakassering, fengsling, tortur og i verste fall drap. Listen er lang. Og det er ikke bare tekster til musikk som fører til forfølgelse, men også spesifikke musikalske uttrykk og sjangere, som kurdiske folketoner i Tyrkia, mayatradisjon i Guatemala, metallmusikk i land som Iran eller Afghanistan, der også kvinner som utøver musikk blir forfulgt, etc.
Gjennom UNESCOs konvensjoner om kulturelt mangfold og immateriell kulturarv har verdenssamfunnet påpekt viktigheten av å opprettholde og videreutvikle bredden av kulturelle uttrykk på jorden. Norge har sluttet seg til begge disse konvensjonene. Og menneskerettighetenes universelle verdier fastslår Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet.
Verdensomspennende ordning
Siden forfatter Salman Rushdie lanserte ideen om friby for forfattere på 90-tallet, er dette blitt en verdensomspennende ordning. Ordningen gir forfulgte forfattere, skribenter, dramatikere og karikaturtegnere m.v. opphold i inntil to år i en trygg by. Ordningen omfatter i dag 39 byer. 22 av disse er nordiske, hvorav 12 norske. Den internasjonale koordineringen av fribyene skjer gjennom ICORN (International Cities of Refuge Network) i Stavanger, så Norge og Norden har en sentral plass i ordningen.
Hvorfor ikke musikk?
Det er ikke noen prinsipiell forskjell på beskyttelsesbehov og å sikre trygghet og ytringsfrihet for kunstnere på musikkområdet og på litteraturområdet.
Men det finnes ingen fribyordning på musikkområdet.
Inspirert av eksisterende ordning har derfor Musikerens Fellesorganisasjon (MFO) med støtte fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) og NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) tatt initiativ til å etablere fribyordning på musikkområdet. Ordningen utvikles i samarbeid med Freemuse i København og i dialog med ICORN. Til forskjell fra litteraturordningen, som samarbeider med ytringsfrihetsorganisasjonen PEN International, ønsker vi å bruke Freemuse sitt internasjonale nettverk for klarering av søkere.
I tillegg må fribyoppholdene tilpasses musikkområdet og lokale og regionale musikkmiljø. Vi legger opp til å utvikle en internasjonal nettverksløsning for koordinering av en slik fribyordning i samarbeid med ICORN. I første omgang søker vi å få til en nordisk pilot med et lite antall musikkfribyer, og har til nå etablert partnerskap med sentrale organisasjoner i Sverige og Finland. Gjennom erfaringene med disse pilotbyene vil vi utvikle ideen videre med mål om en internasjonal ordning.
Passer godt til Norges rolle
Et initiativ til en fribyordning på musikkområdet med koordinering fra Norge passer godt inn i Norges utenrikspolitiske ambisjon og rolle.
Norge er medlem i FNs menneskerettighetsråd ut 2012 og har i år formannskapet i Nordisk ministerråd. Kulturdepartementet og Kulturkontakt Nord (Nordisk ministerråd) har allerede svart at de støtter en slik ordning, og Utenriksdepartementet er positiv til ideen. Nå gjenstår bl.a. å styrke finansieringen og å finne gode og trygge nordiske fribyer for et antall musikere/komponister/tradisjonsbærere for å utvide fribyideen til også å omfatte musikkområdet. Når dette er på plass vil Norge og Norden gi et nytt og viktig bidrag inn i det internasjonale ytringsfrihetsarbeidet, og et første skritt på vegen til å utvide fribyordningen mot andre kunstarter.
Håper på tryggere fremtid
Da Stoltenberg som gjest hos statsminister Erdoğan i Tyrkia informerte om at det var enighet om å etablere dialog mellom Tyrkia og Norge på menneskerettighetsområdet, er det å håpe at kunstnere i Tyrkia går en tryggere fremtid i møte, og at vår nye fribyordning på musikkområdet kan konsentrere seg om andre områder av vår urolige verden.
På vegne av Musikernes Fellesorganisasjon,
Forbundsleder Renée Rasmussen og prosjektleder Jan Lothe Eriksen
Kronikken har vært publisert i Klassekampen, 17. januar 2012.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev