Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (Foto: Trym Ivar Bergsmo)

Ti millioner til forsvarsmusikken

Kultur- og kirkedepartementet melder at kultur- og forsvarsministeren har gått sammen om å sørge for fortsatt drift ved forsvarskorpsene. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland styrker Forsvarets musikkkorps med 10 millioner kroner mer i 2005. Disse midlene blir også videreført neste år.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Forsvarets musikk er en viktig kulturbærer og bidrar til verdig markering av våre arrangementer, sier Kristin Krohn Devold i pressemeldingen fra Kultur- og kirkedepartementet.

Det har lenge hersket stor usikkerhet rundt militærmusikkens skjebne rundt om i landet. Det har lenge virket som om tilhengerne av korpsmusikken har talt for døve ører, og så sent som onsdag denne uken kalte komponist Torstein Aagaard-Nielsen situasjonen for en skam.

Forsvarsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bidrar med 2,5 millioner hver. I tillegg får korpsene anledning til å disponere merinntekter på 5 millioner.

— Jeg er imponert over kvaliteten og nivået på Forsvarets musikk. Det er derfor ekstra gledelig at denne kulturarven nå kan bæres videre, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Tildelingen gjelder følgende korps i Harstad, Trondheim, Bergen, Horten og Oslo:

Forsvarets Musikkorps Nord Norge, Harstad; Forsvarets Musikkorps Trøndelag, Trondheim; Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Bergen; Kongelig Norske marines musikkorps, Horten og Forsvarets stabsmusikkorps, Oslo.

Forsvarets Musikkorps Nord Norge er det av forsvarskorpsene som har rukket å kommentere den gledelige nyheten, som ble kjent torsdag 8. september:

— Det er veldig, veldig gledelig for samtlige av Forsvarets Musikkorps at stillingsreduksjonen er trukket tilbake. Dette har hengt over korpset i lang tid og har vært en stor psykisk belastning for de det gjelder, skriver FMNN.

— Når det gjelder tildelingen av midler er det selvfølgelig positivt at Forsvarets Musikk omsider får en tildeling for 2005. Men det er knyttet stor usikkerhet til summen. Pressen har operert med alt fra 5 millioner til 15 millioner.

— Det stemmer imidlertid ikke (ref. «Gjengangeren») at korpsene tildeles kr 1 000 000 hver, regnestykket blir nok dessverre mer inviklet enn som så.

— Vi venter i spenning og håper at bevilgningen kan resultere i konserter denne høsten, men ønsker å informere vårt publikum om at dette dessverre ikke er en automatisk følge av saken, heter det avslutningsvis.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev