Stjernekamp og Norges musikkhøgskole

INNLEGG: Studentene får ikke betalt, men relevant og verdifull studieerfaring, skriver Kjetil Solvik ved NMH.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Anders Eriksson har et [link id=67975 title=»innlegg i Ballade 9. oktober»] der han kritiserer NRK for å bruke gratis arbeidskraft fra Norges musikkhøgskole (NMH) i en Stjernekamp-produksjon.
Selv om han først og fremst retter sin kritikk mot NRK og produksjonsselskapet Monster, ønsker vi fra NMH å klargjøre og begrunne vår involvering i prosjektet.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
I tråd med strategi
NNM har et mål om å gi sine studenter gode og relevante utdanninger. Dette søker vi å oppnå gjennom realistiske opplæringsarenaer og tett kobling til det profesjonelle yrkeslivet.
Dette er for øvrig fullt ut i tråd med regjeringens strategi for økt bruk av yrkespraksis som del av all høyere utdanning (Se f.eks. St.mld. nr 44 (2008-09) – Utdanningslinja).
Nødvendig, men uten honorar
NMH har alltid vært en aktør i det offentlige musikktilbudet, først og fremst gjennom mellom 300 og 400 offentlige konserter pr år, der det i all hovedsak er studenter som medvirker, som en helt nødvendig del av sitt studium og uten honorar.
Vi mener det er viktig å bringe studentpresentasjoner ut av NMHs egne konsertsaler og over på andre arenaer. Det å gjennomføre en kunstnerisk prosess helt fram til en offentlig presentasjon innenfor realistiske rammer er en helt vesentlig del av læringsprosessen, det holder ikke å bare øve inn repertoaret.
Les også: [link id=67969 title=»Til fremtiden, fra Arne«]
Relevant og verdifull
Vi har ulike praksisordninger der studenter deltar i profesjonelle aktiviteter, for eksempel samarbeidsordninger med symfoniorkestre, der studenter deltar i profesjonelle produksjoner, under veiledning og som del av sitt studium.
Vi har eksamensordninger der studenter deltar som solister og dirigenter med profesjonelle orkestre i offentlige produksjoner, fortsatt uten honorar. Og en sjelden gang deltar studenter også i fjernsynsproduksjoner, fortsatt som del av sitt studium, under veiledning av kompetente lærere og uten honorar. Denne typen yrkespraksis er svært relevant og svært verdifull.
Dette er rett og slett en del av dagens utdanningsvirkelighet, og en helt nødvendig del, hvis NMH skal kunne tilby sine studenter utdanninger som er faglig og kvalitetsmessig på høyde og gjør dem i stand til å konkurrere i et internasjonalt arbeidsmarked.
Følg Ballade på Twitter
Pedagogisk siktemål avgjørende
Det å sette sammen et ensemble med studenter og noen få svært erfarne musikere, slik vi gjorde i storbandet som deltok i Stjernekamp, har vist seg å gi svært god læringseffekt. Vi har gjort tilsvarende tidligere, og kommer til å gjøre det igjen, neste gang allerede om noen få uker, da vi etablerer et ensemble med studenter og noen erfarne orkestermusikere fra Oslo-Filharmonien, under ledelse av dirigentstudenter og Jukka-Pekka Saraste.
I alle slike situasjoner er det en selvfølge at de profesjonelle får betalt ordinært honorar, mens studenter som deltar i dette som en studieaktivitet ikke får betalt. Samtidig kan det være grunn til å understreke at vi alltid legger vekt på at slik studentdeltakelse skal ha et pedagogisk siktemål og være klart forankret i emnebeskrivelser og studieplaner. Det hender at vi engasjerer studenter (eller frilansere) til aktiviteter som ikke har et slikt pedagogisk siktemål, og da får de betalt for sin medvirkning.
Les også: [link id=67986 title=»Kvartettforkjemperen«]
Interaksjon
NMH har, som Anders Eriksson, omtanke for frilansmusikernes kår. Imidlertid må det gå an å se det viktige samspillet mellom utdanning og profesjonelt yrkesliv som en styrke for både utdanningen og profesjonen. Yrkesutøvere på høyt nivå krever studier på høyt nivå og studier på høyt nivå krever interaksjon med det profesjonelle yrkeslivet.
Og samtidig som studieaktiviteter noen ganger har en kvalitet som gjør at det kan oppleves som å konkurrere med og fortrenge frilansmusikere, er det også slik at Norges musikkhøgskoles studieaktiviteter bidrar til levebrødet for mange frilansere, både som lærere og som musikere.
Kjetil Solvik er studie- og FoU-sjef ved Norges musikkhøgskole

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev