Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

Statsbudsjettet: Korenes rammevilkår blir styrket

Regjeringen går inn for å øke det offentlige tilskuddet til voksenopplæring med 31 millioner. Korforbundet jubler over den økte satsningen. – Forbundet er svært glad for den kursendringen vi når ser fra det offentlige når det gjelder voksenopplæringsordningen, uttaler Geir Arne Servan i Korforbundet i denne pressemeldingen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Norges Korforbund fikk overbrakt nyheten av Britt Hildeng i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, mandag 2. oktober.

Rådgiver for strategi og utvikling i Norges Korforbund, Geir Arne Servan og Aps Britt Hildeng i Stortingets kulturkomité er begge enig om at støtten til voksenopplæring må styrkes også i kommende år.

I pressemeldingen utsendt fra Norges Korforbund heter det videre:

Rasert under Bondevik-regjeringen
— Under Bondevik II-regjeringen ble det årlige statlige tilskuddet til voksenopplæring drastisk redusert fra 212 millioner i 2002 til knappe 102 millioner i 2006, forteller Hildeng.

Nå kan blant annet korbevegelsen glede seg over at ”De rødgrønne” og kunnskapsminister Djupedal igjen styrker en ordning som støtter opp under den lovfestede retten alle har til livslang læring.

Totalt har den nye regjeringen styrket ordningen med 58 millioner kroner siden i vinter; 27 millioner i revidert budsjett for 2006 og altså 31 friske millioner i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Særskilte tiltak
— Forbundet er svært glad for den kursendringen vi når ser fra det offentlige når det gjelder voksenopplæringsordningen. Vi følger imidlertid kritisk med framover, særlig med blikk på den delen av støtten som Regjeringen varsler at de skal sette inn mot ”særskilte tiltak”, sier Servan i Norges Korforbund.

Les mer på sidene til Norges Korforbund.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev