Norsk kulturråd (logo)

Søknadsfrist 1.september – lokale musikktiltak

1. september er frist for å søke midler gjennom Norsk kulturråd til lokale musikktiltak i 2003.Fire ganger i året er det mulig gjennom Norsk kulturråd å søke støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter der profesjonelle krefter medvirker, og til bestillingsverk som er en del av slike prosjekt. Søkere må vanligvis holde til i regionen der arrangementet skal finne sted.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Søknadsskjema må fylles ut og en skriftlig framstilling av prosjektet med budsjett og finansieringsplan må følge søknaden.

Fristene for å søke om tilskudd til lokale musikktiltak er:
· 1. mars
· 1. juni
· 1. september
· 1. desember

Kulturrådet gir støtte etter en vurdering av faglig kunstnerisk kvalitet, hvor viktig tiltaket er for det lokale og regionale miljøet, og en fordeling etter geografi og sjanger. Kulturrådet legger vekt på prosjekter som i stor grad involverer det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter framføring av levende musikk. Kulturrådet krever at profesjonelle krefter medvirker.

Kulturrådet gir ikke støtte til tiltak som er avluttet før den aktuelle søknadsfristen.
Ufullstendige søknader og søknader på e-post eller telefaks blir ikke behandlet.

Søknadene blir prioritert innenfor en budsjettramme som Stortinget fastsetter i statsbudsjettet hvert år.

Søknadsskjema og søkekriterier finner du på Norsk kulturråds hjemmesider:
http://www.kulturrad.no/ (se MUSIKK-lokale musikktiltak)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.