Norsk kulturråd (logo)

Søknadsfrist 1.september – lokale musikktiltak

1. september er frist for å søke midler gjennom Norsk kulturråd til lokale musikktiltak i 2003.Fire ganger i året er det mulig gjennom Norsk kulturråd å søke støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter der profesjonelle krefter medvirker, og til bestillingsverk som er en del av slike prosjekt. Søkere må vanligvis holde til i regionen der arrangementet skal finne sted.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Søknadsskjema må fylles ut og en skriftlig framstilling av prosjektet med budsjett og finansieringsplan må følge søknaden.

Fristene for å søke om tilskudd til lokale musikktiltak er:
· 1. mars
· 1. juni
· 1. september
· 1. desember

Kulturrådet gir støtte etter en vurdering av faglig kunstnerisk kvalitet, hvor viktig tiltaket er for det lokale og regionale miljøet, og en fordeling etter geografi og sjanger. Kulturrådet legger vekt på prosjekter som i stor grad involverer det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter framføring av levende musikk. Kulturrådet krever at profesjonelle krefter medvirker.

Kulturrådet gir ikke støtte til tiltak som er avluttet før den aktuelle søknadsfristen.
Ufullstendige søknader og søknader på e-post eller telefaks blir ikke behandlet.

Søknadene blir prioritert innenfor en budsjettramme som Stortinget fastsetter i statsbudsjettet hvert år.

Søknadsskjema og søkekriterier finner du på Norsk kulturråds hjemmesider:
http://www.kulturrad.no/ (se MUSIKK-lokale musikktiltak)

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev