Roger Johansen

Skyggeboksing mot store bedrifter

Trommeslager Roger Johansen fra Bodø har lang erfaring som reisende musiker og førstehånds erfaring med problemene musikere møter på flyplassene. Johansen mener at det ikke er nok å bare samle eddikmeldinger på Ballade. Han oppfordrer i dette innlegget organisasjoner og flyselskap å møtes i denne saken, og spør blant annet: – Vi trenger hjelp til å synliggjøre en gang for alle og helt konkret, hvor mye av offentlige støttemidler og øvrige produksjonsmidler som samlet går til flybilletter i løpet av ett år i Norge. Ballade bringer nå oppfordringen videre til aktuelle instanser.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Den siste uken har Ballade belyst problemer som reisende musikere daglig møter når de er ute på reisefot.

Vi har mottatt en rekke historier fra artister som alle forteller det samme om flyselskapenes behandling av instrumenter (som om det er en ”sport å ødelegge” sa Robert Hofstad) og ”blodpriser ved overvekt” som Henning Kvitnes uttalte den 28. september.

MFO ved Arnfinn Bjerkestrand understreket til Ballade at de støtter musikerne fullt ut i denne saken, og at de nå arbeider med å innføre et regelverk for musikere etter engelsk modell. Her kan artister på reisefot få unntak fra strenge ”terrorregler” ved å fremvise sitt forbundskort før avreise. Det betyr blant annet at de kan bringe instrumentet med seg ombord i flyet.

Den anerkjente trommeslageren Roger Johansen ønsker med dette bidraget å finne løsninger, og mener det er viktig at alle organisasjonene nå kommer på banen og kjemper musikernes sak med samlet front.

Roger Johansen skriver:

Eddikmeldinger er ikke nok
Som jazztrommeslager med mye reisevirksomhet gjennom mange år, kjenner jeg meg igjen i de frustrasjoner mine kolleger har synliggjort på Ballade de siste dagene.

Det finnes vel neppe server stor nok i cyberspace til å romme alle flyreisende musikeres hverdagshistorier om dårlig behandling, ulik overvektsberegning og generelt svært varierende service på flyplasser rundt omkring.

Problemet er at det neppe nytter for oss å samle eddikmeldingene våre på Ballade for å få til en varig endring.

Hvordan skal vi nå frem til flyselskapene og få disse på banen?

Må stå samlet
Mitt ønske og håp er at Ballade som en utmerket meningsformidler i norsk kulturliv nå klarer å få MFO, Norsk Jazzforum, Rockforbundet, Norgesnettet, flyselskapene, Rikskonsertene, festivalene og konsertarrangørene på banen, samlet i denne saken.

Vi trenger hjelp til å synliggjøre en gang for alle og helt konkret, hvor mye av offentlige støttemidler og øvrige produksjonsmidler som samlet går til flybilletter i løpet av ett år i Norge.

Dette er penger som ene og alene brukes til å gi Norges befolkning levende kulturopplevelser av høy kvalitet.

Dersom det ikke lenger er ønskelig at vi musikere reiser rundt for å skape opplevelser og vennlige møteplasser mennesker i mellom utenfor arbeidstid og kontorstress, så kan kanskje flyoperatørene være så ærlige at de sier det rett ut, at de ikke ønsker oss som kunder?

Norsk kunst- og kulturliv bruker kanskje samlet så lite penger på flybilletter at det ikke har betydning hvis alle reisende kunstnere boikotter lufttransport fremover?

Å drive skyggeboksing og munnhuggeri mot store bedrifter som ingen får i tale er ingen enkel oppgave, men vi musikere klarer det i hvert fall ikke alene.

Ballade tar med dette Johansens oppfordring på ordet. Vi bringer utfordringen videre til nevnte parter og sender den ut til alle gjeldende instanser.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev