Logo- Norsk kulturråd_siste

Seminar om musikkensemblefeltet

I samarbeid med Nattjazz og Festspillene i Bergen inviterer Norsk kulturråd til seminar om produksjonsvilkår og finansiering for musikkgrupper og ensembler i Norge. Dette skjer på Landmark torsdag 29. mai.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Den mangeårige satsingen på musikkensembler er en viktig del av Kulturrådets
strategi for å bidra til utvikling og profesjonalisering i det frie musikkfeltet,
heter det i en pressemelding fra Kulturrådet.

På seminaret ønsker Kulturrådet å utfordre musikere og andre aktører til
å komme med innspill og synspunkter på satsingen, i tillegg til en utdyping
og diskusjon om følgende punkter:

— Hva er de viktigste utfordringene for musikkgrupper og ensembler i dag?

— Hvordan er produksjonsvilkårene for musikkgruppene?

— Hvordan kan ensemblene bidra til kulturelt mangfold i musikkfeltet?

— Hva trenger musikkgruppene støtte til: innøving og komponering? Profesjonalisering
av konsertproduksjon og formidling? Management, administrasjon og booking?

— Er det like viktig for utøverne å styrke aktører som arrangører, plateselskap
og produsenter?  

— Hvilke forventninger har utøvere og andre i musikkfeltet til Norsk kulturråds
forvaltning av offentlig finansiering til produksjon og formidling av musikk?

Dette er seminarprogrammet:

Ordstyrer: Hild Borchgrevink, daglig leder i Ny musikk

10.30 – Registrering og kaffe

Del 1, 11.00 – 12.00

11.00 – 11.15:  Åpning og innledning.  Ivar Roger Hansen, nestleder
i Norsk kulturråd og leder av Faglig utvalg for musikk

11.15 – 12.00:  Kulturrådet presenterer ensemblestøtte og turnéstøtte
for rock og populærmusikk (TARP) som del av Kulturrådets strategi på musikkfeltet
(Hilde Bjørkum, Frank Nes, m.fl.)

11.45 – 12.00:  Pause

Del 2, 12.00 – 13.30 – Frie musikkgruppers og ensemblers økonomi og
produksjonsforhold

Panel med innlegg og debatt:

–Synnøve Bjørset (Majorstuen)

— Nasra Ali Omar

— Hans Knut Sveen (Bergen Barokk)

— Ivar Peersen (Enslaved)

— Bjørnar Habbestad (N ensemble)

Musikkensembler fra forskjellige sjangere har mange felles utfordringer
i produksjonsprosessen. I det voksende feltet av ensembler og prosjekter
ber Kulturrådet om å få musikernes perspektiv på utfordringene ved å produsere
og formidle på musikkfeltet i dag. Paneldeltakere vil gi innledninger som
skal belyse produksjonsfornhold og økonomi i sine ensembler. Intervju og
debatt.

 

13.30 – 14.15   Lunsj

Del 3,  14.15 – 16.00   Musikernes forventninger til Kulturrådet
og framtidig finansiering av musikkproduksjon

I lys av Stortingsmelding 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk
musikk” spør Kulturrådet om behovet for kort- og langsiktig finansiering
av ensembler og grupper, om midlene bør konsentreres om få ensembler eller
skal fordeles med mindre til mange, om organisering som musiker-pooler,
og om hva slags behov det er for tilskudd til enkeltproduksjoner. Kulturrådet
vil også spørre om hvordan støtte til musikkgrupper og utøvere virker i
forhold til bransjeøkonomien forøvrig – Er det like viktig for utøverne
å styrke aktører som arrangører, plateselskap og produsenter?

14.15 – 14.35:  Innledning om behovene for statlig finansiering.
Jon Balke, leder av musikernes arbeidsutvalg (MAU) i Norsk jazzforum.

14.45 – 16.00:  Panel av aktører i musikkfeltet kommenterer innlegget
og deltar i plenumsdebatt.

— Line Endresen (Gramart/tidligere daglig leder BRAK)

— André Larsen (Det Norske Solistkor)

— Stein Henrichsen (BIT 20 ensemble)

— Jon Balke (MAU, Norsk jazzforum)

16.00  Kulturrådets Lounge: Norsk kulturråds fagutvalg og administrasjon
for musikk vil være tilstede etter seminaret for uformell diskusjon og
kommentarer, og vil svare på spørsmål om tilskuddsordninger og søkning.

Nattjazz og Festpillene i Bergen tilbyr rabatterte billetter til sine konserter
på seminardagen for seminardeltakerne. Seminaret er gratis og arrangeres
torsdag 29. mai på Landmark i Bergen kunsthall.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev