korps 2006/ (Foto: www.musikkorps.no)

Seks krav fra fritidssmusikklivet til staten

Et samlet frivillig musikkliv sendte i forrige uke et brev til Kunnskapsdepartementet med seks felles krav. De ber blant annet om at musikkopplæring blir prioritert i kommunene, voksenopplæringen styrket, og forskning på frivillig musikkliv økt.

Kalender

Det er Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund som står bak det felles sekspunktsbrevet. Til sammen representerer organisasjonene det frivillige musikklivet i Norge, og de jobber sammen for å sikre videre vekst og utvikling i det frivillige musikklivet.

De seks punktene punktene i brevet er som følger:

De frivillige musikkorganisasjonene i Norge ønsker at staten skal bidra til at:

Kommunene må prioritere musikkopplæring

Musikkopplæring må være en sentral del av de kommunale prioriteringer. Regjeringen må sikre dette gjennom felles fremstøt, gjerne med henvisning til Kulturloven. Et løft for kulturskolene er her viktig. Gjeninnføring av makspris vil være et virkemiddel, kombinert med friplassordning, søskenmoderasjon og plassmoderasjon. Ventelistene må reduseres.

Etablering av dirigentlønnsordning

Staten må ta et medansvar for å sikre fritidsmusikken i alle kommuner tilgang på kvalifiserte dirigenter og instruktører, gjennom støtte til en dirigentlønnsordning gratis for brukerne.

Voksenopplæringen styrkes

Det behøves ytterligere økning av støtten til voksenopplæring gjennom studieforbundene.

Det utdannes personell med relevant kompetanse

Det trengs utdanning av fagpersonell med mer relevant kompetanse som lærere og dirigenter. De etablerte utdanningsinstitusjonene må forutsettes å utvikle utdanningsprogrammer i nær dialog med organisasjonene.

Det iverksettes tiltak for integrering

Det må settes inn økonomiske virkemidler for å gjøre bruk av de frivillige musikkorganisasjonene til integrering av barn og unge fra innvandrergruppene i samfunnet.

Det iverksettes ny kartlegging og forskning

Det trengs et nytt forskningsprogram som dokumenterer det frivillige musikklivs betydning for samfunnsutviklingen generelt og opplæring spesielt, og hva som behøves for å ivareta og videreutvikle sektoren.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev