May Helen Molvær Grimstad_3 (Fotograf: Tri Nguyen/KrF)

– Regjeringen svikter

INNLEGG: Leder av Stortingets Familie- og Kulturkomité, May-Helen Molvær Grimstad (KrF), mener regjeringen har sviktet når det gjelder å støtte opp under kirkens arbeid med kunst og kultur: – I årets statsbudsjett hadde Giske en unik mulighet til å støtte dette initiativet, og dermed synliggjøre hvor viktig kirkens kulturarbeid er for oss alle. Det gjorde han ikke. Jeg forstår at mange er skuffet, skriver Molvær Grimstad.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Leder av Stortingets Familie- og Kulturkomité

Sammenhengen mellom kirke og kultur er sterk her til lands. Det kirkelige kulturarbeidet gir rom for både amatører og profesjonelle. Her er barnekor, kirkekor, musikk- og kunstaktiviteter av alle slag. Dette er av stor verdi både for de som går fast i kirken, men og for hele kulturlivet her til lands. I en tid da kulturbudsjettet øker med over en halv milliard er det overraskende at støtte til kirkens kulturarbeid er utelatt.

I KrFs alternative statsbudsjett som legges fram mandag, vil vi derfor foreslå et løft på dette området.

Viktig initiativ

Kirken har tatt viktige initiativ på kunst og kulturområdet, både når det gjelder organisering og innhold. I kirkens egen kulturmelding ”Kunsten og være kirke”, foreslås konkrete tiltak for hvordan kirkens arbeid med kunst og kultur kan styrkes. Som resultat av dette arbeides det nå med å opprette regionale sentra for kunst og kultur.

I årets statsbudsjett hadde Giske en unik mulighet til å støtte dette initiativet, og dermed synliggjøre hvor viktig kirkens kulturarbeid er for oss alle. Det gjorde han ikke. Jeg forstår at mange er skuffet. I KrFs alternative statsbudsjett foreslår vi en oppstartsbevilgning til de regionale sentrene for kunst og kultur på 4.5 millioner kroner.

For to år siden presenterte kirken en gjennomarbeidet melding om kirke, kunst og kultur. Nå har Kirkerådet utarbeidet planer for kulturnettverk med regionale sentra over hele landet. Det var dette rådet ville ha støtte til i årets budsjett. Jeg mener dette initiativet fra kirken fortjener heder og ære, penger og politisk støtte.

Det kirkelige kulturarbeidet er viktig både nasjonalt og lokalt. I mange kommuner er det et nært samarbeid mellom lokale kulturarbeidere og kirken. Et styrket samarbeid på lokalt nivå kan gi et løft for kulturarbeidet i kirken og i hele lokalsamfunnet. I et spleiselag mellom kommuner, lokale lag og menigheter kan vi få enda flere konserter, forestillinger og utstillinger med kirken som viktig aktør.

Kirken en historisk kulturforvalter

I århundrer har kirken vært en viktig forvalter av vår felles kulturarv, og det utvikles stadig nye uttrykk ikke minst innen kirkemusikken. Store deler vår klassiske musikktradisjon springer ut av kirkerommet, og komponisters erfaring fra kirkerommet. Vi må ha med oss historien når vi som kulturpolitikere skal se fremover.

Vi må heller ikke glemme det omfattende frivillige kulturarbeidet i kirken og i organisasjonslivet forøvrig. Innsatsen til tusenvis av frivillige er en gave både for kirken og for det miljøet kirken er satt til å virke i. Tenk bare på alle våre barne- og ungdomskor og kirkekor som mange har glede av både som deltaker og som tilhører.

Regjeringen sviktet

Regjeringen sviktet dette arbeidet i forslaget til statsbudsjett. Vi må ikke bli så blendet av budsjettøkninger til sterke pressgrupper at vi glemmer de som ikke roper høyest. Kirken har ikke ropt høyest. Når de nå roper varsku, er det grunn til å lytte. Vi som politikere må legge til rette for at kunst- og kulturarbeidet i kirken for gode vekstmuligheter. Kirkerådet har bred støtte både i kunst- og kulturmiljøer og i kirkens egne organer, for sine forslag til hvordan kirken kan bli en enda viktigere kulturaktør nasjonalt og lokalt.

Jeg er skuffet over at dagens regjering ikke gir den samme støtten, verken moralsk eller økonomisk. Trond Giske hevder at kulturaktivitetene i kirken kan hente støtte hos kommunene. Riktignok er kommuneøkonomien styrket, men her er Trond Giske på tynn is. Det minner mest om en unnskyldning for ikke å gjøre noe. Derfor vil KrF gi de rød-grønne muligheten til å rette opp dette i forbindelse med Stortinget budsjettbehandling.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev